MålesystemetValues in Action (VIA) er et test-system, der er hjælpsomt for at lære dinekarakterstyrker at kende - og det kan hjælpe dig med at skabe nye mulighederfor at forløse dine potentialer i dit arbejdsliv, fx i dit team og i dineopgaver. Systemet er udviklet af psykologen Martin Seligman og er et klassifikationssystem af 24 karakterstyrker, der er kategoriseret i seks temaer.

 

Allemennesker indeholder 24 karakterstyrker, men vi bruger dem ikke lige meget. Og vi bruger dem heller ikke lige meget hele tiden. VIA-test systemet viser hvordan karakterstyrkerne er for akkurat dig – i denne periode af dit liv. Det kan ændre sig, for de formes efter livssituation og den kontekst, som du aktuelt befinder dig i.

Øvelse 1:

TagVIA-testen her: https://www.viacharacter.org/
Den består af 120 spørgsmål, hvor du skal tage stilling til i hvor høj grad, de forskellige udsagn passer på dig. Testen tager ca. 15. min. Du skallade dig registrere i VIA-systemet for at kunne tage testen. Hjemmesiden er på engelsk, men når du først er registreret, så bliver det følgende på dansk.

Når du er færdig med testen, får du en gratis liste over dine 24 styrker irækkefølge efter den score, som du har givet dem. De 4-6 øverste er dinesignaturstyrker.

 

Øvelse 2:

Læs resultatet af testen og noter dine følelser.

Når du læser resultatet, skal du lægge mærke til, hvad du føler ved dine resultater – ikke hvad resultatet faktisksiger. Noter dine følelser i det tomme felt nedenfor. Du kan fx føle ja, det er lige mig og jeg er stolt over resultaterne ellerhvorfor ligger den styrke helt dernede eller det her er slet ikke mig eller andet.

Enstyrke er noget, du er god til og nyder at gøre. En mere videnskabeligdefinition er:

”Styrkerer tænke-, føle- eller adfærdsmønstre, der, når de udøves, vil gøre digbegejstret, engageret og fyldt med energi, så du vil kunne performe på ditoptimale niveau” og ”Styrker kan omfatte dine talenter, dine karakterstyrker,dine interesser og/eller dine ressourcer” (McQuaid & Lawn, 2015).

 Videnom vores styrker er en vigtig kilde til at forstå, hvad der giver os trivsel,engagement og arbejdsglæde – og omvendt hvad der forhindrer det. Når duarbejder med dine styrker er du samtidig med til at få øje på, hvad du virkeliger indre motiveret af. Det er en motivation, der er bæredygtig, for den er dit indrekompas for dine valg og skridt i livet – der leder dig i retning af mening,trivsel og glæde. Bæredygtig motivation er en form for motivation, der ermindre afhængig af dine præstationer, belønninger og performance og mere i trådmed, hvad der virkelig betyder noget for akkurat dig.

Styrkearbejdethar afsæt i den psykologiske tradition, som hedder positiv psykologi. Denne traditioninteresserer sig for det videnskabelig studie af menneskers trivsel. Denfokuserer på at hjælpe mennesker til at føle større glæde, være mereengagerede, have bedre sociale relationer og lykkes med det, der betyderallermest for dem.

Styrkearbejdeer en måde, hvorpå du kan realisere dit potentiale og leve ”det gode liv”. Dukan lære at forløse dit potentiale bedre gennem at lære dine styrker at kende,beslutte dig for at skabe en styrkebaseret fremtid og derefter øve dig i atbruge styrkerne i de opgaver, som du står over for.

Styrkearbejdeer også en måde, hvorpå du kan forløbe dit potentiale til foretagsomhed. Menneskerhar en grundlæggende trang til at få ting til at ske – til at være foretagsomme. Vi har et grundlæggedepsykologisk behov for at være aktive; være foretagsomme. Foretagsomhed er etpsykologisk begreb, der defineres som “en grundlæggende oplevelseaf at have kompetence til at handle i forhold til de mange muligheder, livetbyder på” (Kirketerp, 2012: 66).  

Muligheden for at være foretagsom i arbejdslivet er tætknyttet til oplevelsen af mening, trivsel, engagement og arbejdsglæde.

 

Styrkearbejdet bygger på:

McQuaid,M. & E. Lawn (2015): Brug dinestyrker. Skab engagement, energi og arbejdsglæde. DanskPsykologisk Forlag

 

Kirketerp, A. (2012)