Kompetencetrekantenbruges til at give teamet et overblik over de kompetencer, der er til stede i teamet - både generelt (som enteambuilding-øvelse) og i forhold til et konkret domæne (fx genbrug somdomæne). Der kan også komme et fokus på de kompetencer, der mangler i teamettil løsning af en konkret udfordring.

Siderne i trekanten er benævnt teoretiske, faglige ogpersonlige kompetencer. Gruppens medlemmer skal på skift præsentere deresteoretiske, faglige og personlige kompetencer.

 

1. Tegn trekanten. Skriv domænet/udfordringen ned i midten(Hvis det/den er fastlagt).

 

2. De studerende udfylder post-its med konkrete eksemplerpå, hvad de kan bidrage med. Har de fx viden om pædagogik, skriver de enpost-it med ”pædagogik” og hæfter den på ”teoretiske kompetencer”-siden. Har enstuderende et fritidsjob, hvor han/hun arbejder med telefonsalg, skrivervedkommende ”Erfaring med telefonsalg” på en post-it og hæfter på ”fagligekompetencer”. Er en studerende en energisk person, skriver vedkommende”energisk” på en post-it og sætter på ”personlige kompetencer”-siden.

 

3. Når alle er færdige, præsenterer hvert medlem sinepost-its og flytter sedlerne over på den fælles teamkompetencetrekant.Undervejs kommer der sikkert flere kompetencer frem, som overføres.

 

4. Når alle er færdige, har gruppen et overblik over teametssamlede kompetencer i forhold til problemstillingen og dermed også, hvad dermangler.

Kompetencetrekantenkommer fra Fonden For Entreprenørskab