Agilaprojekt som präglas av hög osäkerhet orsakar starka känslor under projektetsgång. Starka känslor påverkar också människors motivation och kreativa förmåga.Detta verktyg visar på vilket sätt motivationen kan svänga och hur du kanhjälpa människor att öka och bibehålla en hög motivation. Verktygetkänslo-berg-och-dal-banan kan hjälpa dig och gruppen att skapa distans till desvängningar som sker. Genom att förstå hur människors motivation påverkas avkänslosvängningar och varför människors motivation minskar eller ökar, kan dustötta människor på rätt sätt för att både höja deras motivation och kreativaförmåga.

 

Extra jobbigt blir det när man kör fast, problem och hinder verkaroöverstigliga och målet känns fjärran. Ibland kan man till och med ifrågasätta sinegen förmåga att överstiga hindren. Detta gäller extra mycket för agila projektdär projektgruppen kanske försöker skapa helt nya saker. Ofta kan gruppen upplevakänslomässiga svackor under situationerna nedan när man vet inte vad man skagöra för att komma vidare, när man måste göra något som man känner sig obekvämmed, till exempel intervjua okända människor, eller när man inser att man haftfel och behöver göra omvälvande förändringar.

 

Sunk costs: investeringsfällan

Sunk costs är ett begrepp som beskriver vår ovilja att ändra på besluteller mål som vi redan har investerat mycket tid eller resurser i. Även om vivet att vi borde göra förändringar är det bekvämt att köra på enligt denursprungliga planen. Detta är en fälla eftersom det endast är nu och framåt somspelar någon roll.

Använd verktyget Känslo-berg-och-dalbanan redan i början av ert arbete genom att visa bilden på den, eller rita den på tavlan. Berätta för gruppen i starten av projektet eller processen att du förväntar dig motivationssvackor. Det är naturligt med svackor i agila, utforskande processer.

Om du under projektets gång upplever att deltagarnas motivation är nere i källaren kan du be dem att rita upp sin berg- och dalbana längs en tidslinje på tavlan. Välj en startpunkt för tidslinjen, till exempel projektets startdatum, och dra den tills det nuvarande ögonblicket. Lägg in viktiga händelser i tidslinjen. I toppen av den lodräta axeln skriver du positiva känslor, till exempel “entusiasm, glad, uppåt”, i botten “uppgiven, surmulen, hopplös”.

När deltagarna får rita sin motivationskurva på det här sättet får man perspektiv på sina egna känslor. Man förstår att känslorna och motivationen förändras över tid. Då blir det också enklare att förstå vad som hindrar, vilket underlättar för deltagarna att ta sig vidare. Ta här chansen att tipsa om metoder och verktyg att komma ur källaren, till exempel att loopa och göra pivot.

Inse att du som ledare inte är där för att gruppen ska “må bra” i alla lägen. Se deras ångest som fakta. Din roll är att ställa frågor kring det som bekymrar gruppen, inte nödvändigtvis att komma med lösningen (även om du tror att du har den). 

- Försök förstå bekymret genom att ställa frågor. Fråga även efter känslorna i bekymret.
- Försök förstå vad som hindrar deltagaren att komma vidare.
- Bolla din förståelse, till exempel “kan det vara så att du drar dig för att ändra i prototypen för att du lagt ner så mycket arbete redan?”. Du blir rättad om du har fel så oroa dig inte för att ha fel.
- Ställ frågan: “vad kan du ta för första steg för att komma vidare?”