Verktygetvärdeskaparen är en utveckling av valueproposition design som bland annat beskrivs i boken Value Proposition Design av Alexander Osterwalder och Yves Pigneus(2014). Verktyget består av två delar: högersidan, som är ett behovsanalysverktyg, samt vänstersidan som är ett designverktyg. Värdeskaparen syftar till att säkerställa att du skapar en tydlig och konkret koppling mellan målgruppens högstprioriterade behov, eller största utmaningar, och den lösning (produkt ellertjänst) som du utvecklar. Kopplingen behöver vara tydlig för målgruppen. Deträcker inte att du/ni som utvecklar en lösning ser kopplingen. Det går inte attgissa sig till människors behov eller utmaningar. Det är nödvändigt attinteragera, observera och prata med målgruppen för att kunna identifieraviktiga önskemål och problem hos målgruppen. Att söka efter en målgruppsprioriterade behov är svårt och kan uppfattas som otydligt. Vilken informationbehöver ni ta reda på mer specifikt? Värdeskaparen hjälper till att konkretisera vilken information som ska eftersökas

Värdeskaparenkonkretiserar denna uppgift och gör den enklare.

Värdeskaparen del 1 - Högersidan - behovsanalysen MÅLGRUPPEN.

konkretiserar vilken information ni söker efter om din målgrupp

1. Börja med att definiera era olika målgrupper tillräckligt konkret så att det är möjligt att ta reda på svaret på frågan “Vad är deras viktigaste önskemål eller värst upplevda problem?”

2. Boka in möten för intervjuer med individer ur respektive målgrupp.

3. Ställ frågor till individer ur respektive målgrupp kring deras önskemål, problem och alternativ (att göra-lista). Sorterar informationen för varje målgrupp på olika högersidor.

4. När ni har identifierat mönster i de svar ni fått från målgrupperna – sammanställ gemensamma topp 3-listor för önskemål och problem samt en gemensam att göra-lista som blir er master profile.

Nästa steg att utveckla lösningen/idén utifrån målgruppens prioriterade behov/utmaningar.

Värdeskaparen del 2 - Vänstersida Designverktyg

Designa din lösning/idé så det finns en tydlig koppling till målgrupps prioriterade behov i form av önskemål och problem.

1. På vänstersidan beskriver ni i fältet ”Lösning” hur er lösning ser ut, vad den innehåller för olika delar och funktioner. Var så konkret och detaljerade ni kan, att någon som inte har hört talas om er lösning förstår vad ni erbjuder.

2. På vänstersidan ska ni också beskriva på vilket sätt ni bidrar till att uppfylla er målgrupps prioriterade önskemål och/eller hur ni bidrar till att minska eller helt ta bort deras värst upplevda problem och hinder (som står på högersidan i värdeskaparen). Ni behöver inte uppfylla alla tre önskemålen och lösa alla tre problemen, men ni måste hitta minst en koppling mellan era lösningar och målgruppens önskemål.

3. Lyckas ni skapa den kopplingen med er befintliga version av er lösning eller behöver ni göra en eller flera pivoter?