Möjlighetskartan är ett verktyg för att individuellt, eller tillsammans i team, hitta nya möjligheter utifrån tidigare erfarenheter, kunskaper och kompetenser och önskningar.

Syftet med detta verktyg är att skapa förståelse för hur nya möjligheter kan identifieras och nya idéer skapas och genereras samt att få deltagarna att använda sig av sina egna tillgångar när de genererar idéer och identifierar möjligheter.

Fördelen med att börja med de tillgångar du redan har är att du kan börja omedelbart. Ett av de enklaste sätten är att utgå från dig själv och de resurser du har. Genom att utgå från vem du är, vad du kan och vem du känner kan du hitta idéer.

Väldigt många som vill förverkliga idéer fokuserar på om de skall bli framgångsrika eller inte eller om de har en tillräckligt bra idé. Det är lätt att glömma allt det man kan göra med de resurser man redan har.

Det finns tre olika kategorier av resurser som alla har, den jag är, det jag kan och de jag känner. Utgår du från dig själv och det du redan har samt det som du brinner för blir idéerna också mer hållbara, du orkar ”hålla ut” längre och kan vara mer tålmodig då du gör något som du verkligen tycker är roligt och som har engagemang för. Helt plötsligt blir inte heller steget så långt.

Använd gärna post-it lappar för att arbeta medMöjlighetskartan på ett enkelt och tydligt sätt. Skriv ner minst 3 svar kopplattill varje tårtbit eller fråga nedan. Ett svar på varje lapp.

Vadbrinner du för? (Intressen)

Vad är du intresserad av, känner passion inför?

EX: miljö, matlagning, fotboll, mänskligarättigheter

 

Vad hardu gjort innan? (Erfarenheter)

Fokusera på dina tidigare erfarenheter. Vadhar du med dig från livet, arbete, studier, ideellt engagemang, resor ellerliknande.

EX: service, brevbärare, konstnär

 

Vad kandu, vad är du bra på? (Kunskap & Färdighet)

Fokusera på och skriv ner minst 3 saker du harkunskap om eller är bra på. Kan vara något du lärt sig på utbildningen, genomfritidsintressen eller på annat sätt.

Ex: Sociala Medier, ledarskap, padel

 

Vad hardu för tillgångar? (Resurser)

Behöver inte vara något du äger. Kan du låna,ha tillgång till på annat sätt?

EX: cykel, lokal, photoshop, bil

 

Vilkakänner du? (Kontakter)

Har du mycket känningar inom ett visst område,grupper, eller vet du några nyckelpersoner som du tror skulle kunna hjälpatill/stötta i din idéutveckling.

EX: nätverk inom teater, grupper på SoMe,reklambranschen

 

Placera ut dina post-its på respektive del avMöjlighetskartan. Försök sedan hitta olika kombinationer av lapparna som skullekunna innebära nya möjligheter och idéer. Var inte kritisk. Du kan även tänkapå dina största irritationsmoment, kan du bidra till en lösning för att lösadessa?

 

Arbetar du med denna övning i team kan enfortsättning nu vara att en deltagare åt gången läsa upp sin möjlighetskartaför resterande i gruppen. Därefter är det gruppens uppgift att koppla ihop deolika delarna i möjlighetskartan och ge kreativa förslag på vad den deltagarenkan göra och använda sina kunskaper, förmågor, erfarenheter och önskningar föratt dessa skall komma till nytta för andra.

 

Den sista delen är sedan att kombinerasamtliga teammedlemmars möjlighetskartor för att tillsammans i teamet hittaidéer att arbeta vidare med gemensamt.