NABC er egentlig en model, der kan bruges til både udvikling af idé/koncept og til kommunikation af samme. Vi har primært haft fokus på brug af modellen i forbindelse med pitching. Det være sig pitching til medstuderende, virksomhed, undervisere eller andre relevante aktører (eksempelvis ”løver” – løvens hule). Modellen har på den måde fungeret som underliggende struktur for de studerendes pitch.

NABC-modellen dækker over:

• Needs – hvilke behov dækkes (for hvem) med forretningsidéen?

• Approach – hvilken unik tilgang til behovdækning er der tale om?

• Benefits – hvilke fordele har denne forretningsidé for aftageren?

• Competition – hvilken konkurrencesituation befinder løsningen sig i, og hvordan kan den sikre sig markedsandele (gøre sig mere attraktiv end andre)?

NABC-metoden har været benyttet somudgangspunkt for pitches. Her beskrives, hvordan vi har arbejdet med den sominspiration til andre.

De enkelte teams har benyttet modellen til atudvikle og færdiggøre deres pitches ved først at brainstorme på de enkeltepunkter i modellen (hvad skal vi i hvert fald sige under dette punkt?) ogderefter blive enige om ordlyden. De har også trænet leverancen og pitchet påtid, inden de har afgivet selve pitchen for målgruppen. Vi har brugt pitchhalvvejs i processen og ved afslutning af processen som et middel til at fåfeedback på sin forretningsidé fra medstuderende,virksomhedskontakter/problem-ejere, undervisere eller ”løver” (løvens hule). Dengivne struktur (needs, approach, benefits, competition) har fungeret godt somudgangspunkt for præsentationernes struktur/indhold.

Stanford ResearchInstitute, SRI
Carlson & Wilmot (2006): Innovation – Thefive disciplines for creating what customers want.