Context Map er en nem måde at skabe ethurtigt overblik over en evt. virksomhed eller case partner. Derved dannes etvisuelt udgangspunkt og et fælles sprog, for diskussion i gruppen.

Kunsten er at finde den rette balance afkompleksitet og klarhed, således at der skabes overblik uden at væsentliginformation går tabt. De bidrager således til at øge den studerendesforståelse af komplekse systemer.

Context Map konstrueres vha. en enkel proces.

1. Først besluttes analyseobjektet og afgrænsningen af det system, der ønskes beskrevet. Dette kan fx være den givne case i en start-up.

2. Herefter brainstormes over mulige aktører i systemet. Hver aktør skrives på en lap papir.

3. Når aktørerne er identificeret, undersøges forbindelserne mellem dem. Hvem gør noget for hvem? Hvem er afhængige af hvem? Hvilke informationsstrømme er der i systemet? Forbindelserne skrives på pile, der placeres mellem de forskellige aktører. Processen er iterativ, idet man ofte under analysen af forbindelser vil komme op med nye aktører.

4. Til sidst simplificeres systemet så meget som muligt og med fokus på analyseobjektet, hvorefter resultatet evt. kan tegnes op på en plakat.

5. Den visualiserede Context Map kan f.eks. præsenteres og diskuteres i plenum.

Modellen er tagetfra: https://www.designabetterbusiness.tools/tools/context-canvas

Den er dogomskrevet og vi har selv lavet vores egen model inspirereret af ovenstående.